ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลญาริดา ปีการศึกษา 2560 38
ข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลญาริดา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.19 KB 140
ข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลญาริดา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.14 KB 106
ประกาศ
ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.19 KB 38
ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.04 KB 101
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 959.41 KB 125
SAR
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 (SAR 2017) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 803.06 KB 42
รายงานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (SAR 2016) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 658.44 KB 242
รายงานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (SAR 2015) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.91 KB 88
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 (SAR 2014) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.49 KB 109
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 (SAR 2013) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.91 KB 132