ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลญาริดา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.96 KB 45
ข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลญาริดา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.16 KB 40
ข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลญาริดา ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.3 MB 113
ข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลญาริดา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 227
ข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลญาริดา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.14 KB 189
ประกาศ
ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.19 KB 113
ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.04 KB 169
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 959.41 KB 226
SAR
รายงานประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (SAR 2019) 45
รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (SAR 2019) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.91 MB 46
รายงานประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 (SAR 2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.03 KB 70
รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (SAR 2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.54 KB 78
รายงานประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 (SAR 2017) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 68
รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (SAR 2017) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 67
รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (SAR 2016) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 865.81 KB 64
รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (SAR 2015) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 65
รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (SAR 2014) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 74
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 (SAR 2017) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 803.06 KB 121
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 (SAR 2013) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.91 KB 229