ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลญาริดา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.96 KB 390
ข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลญาริดา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.16 KB 387
ข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลญาริดา ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.3 MB 456
ข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลญาริดา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 572
ข้อมูลระบบสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลญาริดา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.14 KB 534
ประกาศ
ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.19 KB 458
ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.04 KB 511
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 959.41 KB 579
SAR
รายงานประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (SAR 2019) 388
รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (SAR 2019) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.91 MB 389
รายงานประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 (SAR 2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.03 KB 416
รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (SAR 2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.54 KB 422
รายงานประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 (SAR 2017) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 413
รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (SAR 2017) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 411
รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (SAR 2016) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 865.81 KB 408
รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 (SAR 2015) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 413
รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (SAR 2014) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 418
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560 (SAR 2017) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 803.06 KB 471
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 (SAR 2013) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.91 KB 573