ติดต่อเรา
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
269/2 ถนนชนบทบำรุง ซอยนราภิรักษ์   ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
เบอร์โทรศัพท์ 042282946, 042282947 เบอร์โทรสาร 042281621
Email : yarida@yarida.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1891.4405249691968!2d102.47213671379393!3d17.691143082924462!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x312475031359d985%3A0x31e5465dd3ecf221!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4Lit4LiZ4Li44Lia4Liy4Lil4LiN4Liy4Lij4Li04LiU4LiyIFlhcmlkYSdzIFNjaG9vbA!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1575785463102!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>