ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นาง อรอนงค์ โรดส์
ตำแหน่ง : ผู้ก่อตั้ง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ญาริดา พุทธิ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ญาริดา พุทธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2552 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นาย ณัฐ จันทร์อรุณ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :