ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลญาริดาค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเราค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลญาริดา ประจำปีการศึกษา 2565 27 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สตรีราชินูทิศ และสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 20 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 29 มี.ค. 64
การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2563 17 ธ.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 06 พ.ย. 63
ลอยกระทงวันฮาโลวีน 16 ต.ค. 63
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 14 ก.ค. 63
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 12 ก.พ. 63
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญ 10 ก.พ. 63
กิจกรรมการเข้าค่าย English Camp 04 ก.พ. 63
มุมนักเรียน
การแสดง ชุดญาริดาอาเซียน โรงเรียนอนุบาลญาริดา
วิดีทัศน์กิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 16
วิดีทัศน์กิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 11
การแสดงชุดรักข้ามคลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
26/06/2557: เต้นอ๊อดแอดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
<<< นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมประกอบเสียงเพลงในชื่อชุด "อ๊อดแอด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก >>>

sUpdate มุมนักเรียนj


ในหลวงของแผ่นดิน แปรอักษร โรงเรียนอนุบาลญาริดา


ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
แบบสำรวจความคิดเห็น
อะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลานของท่าน
ชื่อเสียงของโรงเรียนในอดีต
ความสะอาดของโรงเรียน
อยู่ใกล้ที่พักอาศัย
ค่าใช้จ่ายต่อเทอม
ผลงานของนักเรียน
เน้นภาษาต่างประเทศ
คุณครูมีมารยาทดี อ่อนน้อม
มีการบริการผู้ปกครองที่ดี
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ห้องเรียนติดแอร์
ดูผลโหวด
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER