ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลญาริดาค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเราค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 12 ก.ค. 62
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 25 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 25 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันไหว้ครูและการเลือกตั้งประธานนักเรียน 12 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 27 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1/2562 24 พ.ค. 62
กิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 17 พ.ค. 62
ยินดีต้อนรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 13 พ.ค. 62
การประชุมผู้ปกครอง(อ.1) ภาคเรียนที่ 1/2562 09 พ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 09 เม.ย. 62
มุมนักเรียน
วิดีทัศน์กิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 16
วิดีทัศน์กิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 11
การแสดงชุดรักข้ามคลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
การแสดง ชุดญาริดาอาเซียน โรงเรียนอนุบาลญาริดา
แปรอักษร

                                             s Update มุมนักเรียน j


ในหลวงของแผ่นดิน แปรอักษร โรงเรียนอนุบาลญาริดา


ข่าวการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
อะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลานของท่าน
ชื่อเสียงของโรงเรียนในอดีต
ความสะอาดของโรงเรียน
อยู่ใกล้ที่พักอาศัย
ค่าใช้จ่ายต่อเทอม
ผลงานของนักเรียน
เน้นภาษาต่างประเทศ
คุณครูมีมารยาทดี อ่อนน้อม
มีการบริการผู้ปกครองที่ดี
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ห้องเรียนติดแอร์
ดูผลโหวด
รับเรื่องร้องเรียน