ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ช.วรชิต ทองเลิศ
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2558,16:53   อ่าน 476 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชลิตา ใจสุข
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2558,16:52   อ่าน 470 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทาง คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ช.เอกภูมิ ประเสริฐ และด.ช.วรโชติ ทองเลิศ
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2558,16:51   อ่าน 432 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ธัญญารัตน์ สุทธิแพทย์
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2558,16:49   อ่าน 487 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การอ่านออกเสียงและจับใจความ ระดับชั้น ป. 4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ทิตยาภรณ์ เงินพูล
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2558,16:48   อ่าน 508 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การอ่านออกเสียงและจับใจความ ระดับชั้น ป.1-3
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ปัณฑารีย์ ตะระชู
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2558,16:46   อ่าน 544 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ณิชา เทพวารินทรามาส ด.ญ.วชิรญาณ์ ถำวาปี ด.ช. อนุชิต เครือศิริโรจน์
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2558,16:40   อ่าน 1210 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ป.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสรวิชญ์ ไทรคำและเด็กชายวรโชติ ทองเลิศ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2557,23:30   อ่าน 2357 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ชั้น ป.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัลยาณี มีสิงห์
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2557,23:14   อ่าน 1464 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ชั้น ป.4-ป.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรทิวา วิชากุล
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2557,23:09   อ่าน 1409 ครั้ง