ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกิจกรรม spelling Bee ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ช.วรภัทร ช่วยชัย
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,12:00   อ่าน 386 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ศิริภูมินทร์ ศิริกาญจน์
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:58   อ่าน 315 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ช.วีรภัทร คำบุญ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:56   อ่าน 334 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันแกะสลักผลไม้ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ปริยากร พรมวงษา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:52   อ่าน 350 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันแกะสลักผลไม้ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ทิพปภา ศรีหาชัย
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:51   อ่าน 325 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันแกะสลักผลไม้ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.บุษบา ดำรงอัครกุล
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,11:50   อ่าน 289 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ธนรัช บุตรกัณหา
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,12:54   อ่าน 350 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ชิษณุพงศ์ แสนเพ็ง
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,12:52   อ่าน 343 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ป.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : ด.ช.เฉลิมเกียรติ พิมพา
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,12:33   อ่าน 315 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงตลก ระดับชั้น ป.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : ด.ช.รัฐภูมิ โยธายุทธ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,12:32   อ่าน 297 ครั้ง