ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : จ.ส.อ.สมัคร หาวิเชียร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,12:19  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริกาญจน์ ผลทิพย์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,12:18  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางจิรพรรณ ดูมัส ชวอท
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,12:08  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายวิวัฒน์ ผลทิพย์
ตำแหน่ง : ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,12:05  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑารัตน์ ปราบพาล
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,12:04  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญญา นิลทอง
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,15:28  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นายวิวัฒน์ ผลทิพย์
ตำแหน่ง : ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,15:27  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางธนันท์รัฐ กีรติพงศ์ศักดา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,15:23  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑารัตน์ ปราบพาล
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,15:21  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาริดา พุทธิ
ตำแหน่ง : School Director
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2563,15:17  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..