ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ แนวทางการยกระดับ GPAS 5 Steps สู่การพัฒนานวัตกรรม
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศักดิ์ จันทร์ชา
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,16:28  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางจิตรลดา ซาเตา
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,16:25  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางชิยาวีร์ ศรีมงคล
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,16:24  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑารัตน์ ปราบพาล
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,16:19  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ด้รับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศักดิ์ จันทร์ชา
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,16:18  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราพร กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,16:17  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราภรณ์ บัวระภา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,16:17  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย ฮุงหวล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,16:15  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นายธีระ ทองเลิศ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,16:14  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุไรพร ทองอุดร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,16:12  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..