ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีอุดร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นางจิตรลดา ซาเตา
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2559,13:49  อ่าน 354 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีอุดร ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศักดิ์ จันทร์ชา
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2559,13:41  อ่าน 329 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีอุดร ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราพร กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2559,12:52  อ่าน 352 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีอุดร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นางธนันท์รัฐ กีรติพงศ์ศักดา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2559,12:47  อ่าน 361 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื่ออาจารย์ : นางธนันท์รัฐ กีรติพงศ์ศักดา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,12:54  อ่าน 337 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีอุดร ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นางชิยาวีร์ ศรีมงคล
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,12:42  อ่าน 415 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีอุดร ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่ออาจารย์ : นางมลฤดี ผดาศรี
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,12:38  อ่าน 358 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีอุดร ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราพร กลิ่นจันทร์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,12:36  อ่าน 354 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีอุดร ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุไรพร ทองอุดร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,12:34  อ่าน 365 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีอุดร ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นางจิตรลดา ซาเตา
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,12:30  อ่าน 304 ครั้ง
รายละเอียด..